415

  • Krzysztof J. Cios, Głos do głosu na temat oceny jakości publikacji   (str 1)
  • Ludwik Komorowski, Idea czy utopia?  (str 2)
  • Krzysztof Kutak, Oby tak dalej(str 3)
  • Edward Malec i Andrzej StaruszkiewiczList do Prezesa PAU (str 3)
  • Galeria PAUzy: Tadeusz Gustaw Wiktor  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wobec epidemii  (str 5)