405

405 Ks. Andrzej Szostek MIC, Moralna wartość uprawiania nauki  (str 1-2) Roman Duda, IPN dekomunizuje profesora Stanisława Kulczyńskiego  (str 2) Janusz Lipkowski, Głos w dyskusji  (str 3) Maria Korytowska, Peer review i wstyd  (str 3) Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego: Stanisław Rodziński (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Święta Przestrzeń  (str …

405 Read More »