385

  • Andrzej Jajszczyk, Mobilność — konieczność i wyzwanie (str 1)
  • Jan L. Cieśliński  Piotr Stec, Jak wyodrębnić uczelnie badawcze, nie degradując reszty (str 2)
  • Robert Hołyst, Pod prąd versus na gapę – czyli komentarz do felietonu ABBY  (str 3)
  • zaPAU:  Wreszcie przełom?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Co kryją w sobie komórki nowotworowe?  (str 5)