Miesiąc: kwiecień 2017

382

382 Magdalena Bajer, Wylansować wstyd (str 1-2) Jerzy Kuczyński, Re: Zasypywanie rowu   (str 2) Jerzy Bańczerowski, Głos w Sprawie procedur grantowych w Narodowym Centrum Nauki – studium pewnego przypadku  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Koło zamachowe raz jeszcze  (str 4)

380/381

380/381 Numer poświęcony pamięci Mariana Smoluchowskiego Życzenia Wielkanocne (str 1) Józef Spałek, Roman Płaneta, Rok Mariana Smoluchowskiego   (str 2) Konkurs na pracę lub esej naukowy związane z Rokiem Smoluchowskiego:Czas przełomu – między fizyką klasyczną a kwantową  (str 3) Paweł F. Góra, Fluktuacje wokół nas. Dziedzictwo Mariana Smoluchowskiego (str 4-5) Andrzej Fuliński, Marian Smoluchowski (str 6) …

380/381 Read More »

379

379 Jerzy Szwed, Czy można jeszcze lepiej?  (str 1) Marek Kosmulski, Dyskusja o dyskusji   (str 2) Magdalena Bajer, Lektura potrzebna (i ciekawa)  (str 2-3) zaPAU: Jazda na gapę  (str 4)