372

  • Wodzisław Duch, Ocena nauki czy jednostek naukowych?  (str 1-2)
  • Wojciech Florkowski, Dwa razy referat o tym samym tytule  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Utrwalona satysfakcja  (str 3)
  • zaPAU: Doskonałość naukowa  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w drodze  (str 5)