371

  • Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Cegiełki mitu  (str 2-3)
  • Michał Kokowski, Nie trzeba koniecznie mieć nadziei na zwycięstwo, aby walczyć…  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Andrzej Marian Bartczak  (str 4)