373

  • Łukasz A. Turski, Reforma szkół powszechnych  (str 1)
  • Wojciech Kwiatek, Mistrz i Przyjaciel  (str 2)
  • Karol Życzkowski, Steinhaus w pamięci  (str 3)
  • zaPAU: Zasypywanie rowu  (str 4)