371

371 Zbigniew Błocki i Sylwia Kostka, „ERA kwantów”   (str 1) Magdalena Bajer, Cegiełki mitu  (str 2-3) Michał Kokowski, Nie trzeba koniecznie mieć nadziei na zwycięstwo, aby walczyć…  (str 3) Galeria PAUzy: Andrzej Marian Bartczak  (str 4)