358

358 Stefan Życzkowski, Innowacja = motywacja + zmiana + efekt ekonomiczny  (str 1-2) Jerzy Kuczyński, Głos o rankingu polskiej nauki  (str 3) Andrzej Białas, Pierwsza jaskółka?  (str 4)