342

  • Jerzy Axer, Autonomia uniwersytecka – zaufanie – biurokracja (wystąpienie na Konferencji „Biurokracja w nauce”) (str 1-2)
  • Apel Ruchu Społecznego Obywateli Nauki o zdecydowaną reakcję środowiska akademickiego i naukowego na przejawy nietolerancji i rasizmu  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Wincenty Kućma  (str 4)