341

  • Andrzej Białas, „Biurokracja w nauce”  (str 1)
  • Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina na Konferencji „Biurokracja w nauce”   (str 2-3)
  • Lucjan Suchanek, Polityka historyczna? Oczywiście tak!  (str 4) 
  • Andrzej Targowski, „Nauka, technologia i magia”, a gdzie jest technika?   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Miejsce refleksji …   i zachwytu! z Dyrektorem Muzeum Narodowego, Andrzejem Betlejem, rozmawia Marian Nowy  (str 5-6)