340

Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2016

  • Przemówienie Prezesa PAU Profesora Andrzeja Białasa na uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – 2016 (str 1)
  • Wystąpienie Ks. Adama Bonieckiego  – Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich – podczas uroczystości jej wręczenia  (str 2)
  • Przemówienie marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich     (str 3) 
  • Sprawa Polskich Towarzystw Naukowych   (str 4)
    • Andrzej Białas
    • Jerzy Duszyński
    • Deklaracja Polskich Towarzystw Naukowych