333/334

  • – Życzenia
    – Tadeusz Boruta, Otwarcie piątej pieczęci (wg. Ap 6, 9–11)  (str 1)
  • Kazimierz Karolczak, Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825–1899) – mecenas nauki i uczonych  (str 2-5)
  • Magdalena Bajer, Na wspólnym polu  (str 6)
  • zaPAU: Wszystko można, co nie można…   (str 7)
    Galeria PAUzy:  Grzegorz Dobiesław Mazurek (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Człowiek i czas  (str 9)