335

  • Iwo Białynicki-Birula, Pod Rozwagę NCN-owi ;
    Andrzej Białas, Horrendum!  (str 1)
  • Ryszard Stemplowski, Ostrożnie z historią  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929)  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Kluska   (str 4)