313

313 Mieczysław Chorąży, Poszerzyć nauczanie biologii  (str 1-2) Tadeusz Lesiak, Jak oceniać dorobek naukowy osób pracujących w dużych zespołach badawczych? (str 2-3)  Galeria PAUzy: Józef Marek (str 4)