259

  • Wojciech Narębski, Rozważania rocznicowe w imieniu weteranów 2 Korpusu – żołnierzy Bitwy o Monte Cassino   (str 1)
  • Stanisław Grodziski, Próba resuscytacji Polskiej Akademii Umiejętności po Październiku 1956 – w zapiskach współuczestnika   (str 2)
  • Andrzej Targowski, Uczelnie nie mogą przynosić wstydu Polsce   (str 3) 
  • zaPAU: Ciśnienie (str 4)