260

  • Adam Jakubowski, Wielki Skok   (str 1-2)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 5. Centrum Olimpijskie w Monachium (1972) – Frei Otto, Günter Behnisch   (str 3)
  • zaPAU: Stanisław Grodziski, Zapisy pamięci – wybór anegdot   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:   Marian Nowy, Koń a sprawa światowa   (str 5)