258

  • Marek Kosmulski i Adam Proń, Ranking uczelni w „Polityce”   (str 1-2)
  • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki (str 3)
  • Paweł Taranczewski, Jeszcze o kulturze języka   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Danuta Leszczyńska-Kluza (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Państwo Środka i my   (str 5)