243

  • Alina Nowicka-Jeżowa, Humanistyka 2014 – między dura lex a pia desideria   (str 1-2)
  • Jacek Kubiak, Podejrzane słowo postęp – czyli pochwała umiaru   (str 2-3)
  • zaPAU: Aleksander Weron, Spacer losowy a odkrycie Banacha przez Steinhausa   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy   (str 5)