242

  • Rynek i lekcje filozofii z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozmawia Magdalena Bajer   (str 1-3)
  • Galeria PAUzy: Bronisław Chromy   (str 4)