Miesiąc: luty 2014

243

243 Alina Nowicka-Jeżowa, Humanistyka 2014 – między dura lex a pia desideria   (str 1-2) Jacek Kubiak, Podejrzane słowo postęp – czyli pochwała umiaru   (str 2-3) zaPAU: Aleksander Weron, Spacer losowy a odkrycie Banacha przez Steinhausa   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Silne wyże nad Europą, z Zuzanną Bielec-Bąkowską rozmawia Marian Nowy   (str 5)

242

242 Rynek i lekcje filozofii z Profesor dr hab. Leną Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozmawia Magdalena Bajer   (str 1-3) Galeria PAUzy: Bronisław Chromy   (str 4)

241

241 Magdalena Bajer, Bunt i zatroskanie   (str 1-2) Krzysztof Fiałkowski, Którędy chodził Nikodym?   (str 2) Jan Albrecht, Rewolucja przemysłowa w nauce – czyli wióry na drodze postępu   (str 3) zaPAU: Eksport złotych kurcząt   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Światło dla zdrowia – możliwości i zagrożenia  (str 5)

240

240 Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki   (str 1-2) Ryszard Stemplowski, O Fundusz Przekładowy Humanistyki Polskiej   (str 2) Magdalena Bajer, Wraca? Nowe?   (str 3) zaPAU: Leniwy mózg   (str 4)