244

  • Ryszard Wójcicki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1-2)
  • Jan Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej   (str 3)
  • zaPAU: Władysław Natanson o nauce   (str 4)