240

  • Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki   (str 1-2)
  • Ryszard Stemplowski, O Fundusz Przekładowy Humanistyki Polskiej   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Wraca? Nowe?   (str 3)
  • zaPAU: Leniwy mózg   (str 4)