238

  • Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych   (str 1)
  • Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (str 2)
  • Małgorzata Czermińska, Obok, nie zamiast   (str 3)
  • zaPAU: Przed wojną było lepiej?   (str 4)