237

  • List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście osobistym, a może pryncypialnym?   (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Stefan Gierowski   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć:  Marian Nowy, Spojrzenie na sztukę (str 5)