238

238 Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych   (str 1) Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (str 2) Małgorzata Czermińska, Obok, nie zamiast   (str 3) zaPAU: Przed wojną było lepiej?   (str 4)