Miesiąc: styczeń 2014

239

239 Zygmunt Kolenda, Renesansowy inżynier XXI wieku   (str 1-2) Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach   (str 2-3) Galeria PAUzy: Jan Pamuła   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Żeleński zapomniany?   (str 5)

238

238 Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Rola przekładów z języków starożytnych   (str 1) Jakub Zakrzewski, Naukowe samouwielbienie   (str 2) Małgorzata Czermińska, Obok, nie zamiast   (str 3) zaPAU: Przed wojną było lepiej?   (str 4)

237

237 List Andrzeja Białasa do Wicepremier Rządu RP Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1) Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście osobistym, a może pryncypialnym?   (str 2-3) Galeria PAUzy: Stefan Gierowski   (str 4) Kraków – warto wiedzieć:  Marian Nowy, Spojrzenie na sztukę (str 5)

236

236 Maria Korytowska, Polacy nie gęsi?  (str 1) Kazimierz Kurz, Raport Polska 2050   (str 2) Paweł Kisielow, Czy czasopisma „Nature” i „Science” szkodzą nauce?   (str 3) zaPAU: Komercjalizacja nauki   (str 4)

233/234/235

233/234/235  Życzenia   (str 1) Andrzej Kobos, Adam Strzałkowski – Mistrz, Przyjaciel, Krakowianin   (str 2) Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (str 3) Ryszard Horodecki, Nagroda FNP dla Marka Żukowskiego   (str 4) Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 2. Kaplica w Ronchamp (1995) – Le Corbusier   (str 5) Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze …

233/234/235 Read More »