226

  • Tadeusz Mazowiecki nie żyje   (str 1)
  • Paweł E. Tomaszewski, Profesor Jan Czochralski – czy powrót zapomnianego?  (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Janina Kraupe   (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: – Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, z Hubertem Chudzio rozmawia Marian Nowy  (str 5-6)