227

  • Jerzy Limon, Jeszcze o Gdańskim Teatrze Szekspirowskim   (str 1)
  • Maria Karpluk, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce  (str 2)
  • Gdański Teatr Szekspirowski w budowie – fotografie   (str 2)
  • Andrzej Fuliński, Bić się czy nie bić (o przemysłową rewolucję w nauce)    (str 3)
  • zaPAU: Nie pamięta wół, jak cielęciem był   (str 4)
  • Wydarzenia: By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.   (str 5)