Miesiąc: październik 2013

226

226 Tadeusz Mazowiecki nie żyje   (str 1) Paweł E. Tomaszewski, Profesor Jan Czochralski – czy powrót zapomnianego?  (str 2-3) Galeria PAUzy: Janina Kraupe   (str 4)Kraków – warto wiedzieć: – Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, z Hubertem Chudzio rozmawia Marian Nowy  (str 5-6)

225

225 Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (str 1-2) Muzyka Witolda Lutosławskiego w Montrealu  (str 2) Aleksander Weron, Ławka Stefana Banacha – help needed   (str 3) zaPAU: Impact factor   (str 4)

224

224 Henryk Samsonowicz, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1) Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 1. Dom nad wodospadem, Pensylwania (1939) – Frank Lloyd Wright   (str 2-3) zaPAU: Andrzej Białas, Dyskryminacja starszych profesorów jest zgodna z prawem…   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ważne daty… i dwadzieścia trzy kilometry …

224 Read More »

223

223 Andrzej Białas – zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1) Zuzanna Topolińska, Kuszące perspektywy w językoznawstwie?   (str 1) Jerzy Bartmiński, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 2) Stanisław Stabryła, Glosa do problemu współczesnej humanistyki polskiej   (str 3-4) Jan Prokop, Debata nad polską humanistyką   (str 4)

222

222 Łukasz A. Turski, Ocenianie nauki – duch z przeszłości   (str 1-2) Magdalena Bajer, Jan Zachwatowicz (1900–1983)   (str 3) zaPAU: Paraliż konstytucyjny  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Taniec elektronów i chemiczne koktajle  (str 5)