225

  • Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (str 1-2)
  • Muzyka Witolda Lutosławskiego w Montrealu  (str 2)
  • Aleksander Weron, Ławka Stefana Banacha – help needed   (str 3)
  • zaPAU: Impact factor   (str 4)