225

225 Andrzej Borowski, Humanistyka, czyli co i po co?   (str 1-2) Muzyka Witolda Lutosławskiego w Montrealu  (str 2) Aleksander Weron, Ławka Stefana Banacha – help needed   (str 3) zaPAU: Impact factor   (str 4)