223

  • Andrzej Białas – zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1)
  • Zuzanna Topolińska, Kuszące perspektywy w językoznawstwie?   (str 1)
  • Jerzy Bartmiński, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 2)
  • Stanisław Stabryła, Glosa do problemu współczesnej humanistyki polskiej   (str 3-4)
  • Jan Prokop, Debata nad polską humanistyką   (str 4)