210

Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013

  • Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1)
  • Przemówienie Profesora Andrzeja Zolla   (str 2-3)
  • Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody   (str 4)