210

210 Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013 Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1) Przemówienie Profesora Andrzeja Zolla   (str 2-3) Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody   (str 4)