208/209

  • Jan Królikowski, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze od środka – na kanwie artykułu Andrzeja Jajszczyka („PAUza Akademicka” 202, 2013)  (str 1)
  • Cezary Dubnicki, Orka na ugorze – czyli dlaczego drugi Google nie może powstać w Polsce   (str 2-3)
  • Ignacy Kaliszewski, Czy bylibyśmy na to gotowi?   (str 3)
  • Magdalena Bajer, Zapiski w przerwie   (str 4)
  • Krzysztof Maślanka, Skuteczna, lecz niezbyt ładna   (str 5-7)
  • zaPAU: Robert Hołyst, Innowacje jak klocki Lego  (str 8)