Miesiąc: maj 2013

213

213 Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski i Andrzej Trautman, Leopold Infeld (1898–1968)   (str 1-2) Adam Bzdak, Postdokiem być… Refleksje na temat bycia postdokiem w USA   (str 3) zaPAU: – Profesorowie emeryci, łączcie się!  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Rozum i serce  (str 5)

212

212 Andrzej Białas, Rozmontować monopol   (str 1) Andrzej Krzywicki, Sześć dobrych rad   (str 2-3) zaPAU: Jan Woleński, Aforyzmy  (str 4)

211

211 Plany finansowania współpracy nauki z biznesem w budżecie na lata 2014–2020 – komentarz minister Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1-2) Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora?   (str 2-3) zaPAU: Zwycięstwo na punkty  (str 4)Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Chrząszcz brzmi w trzcinie, brzęczy mucha… Prawie wszystkie zainteresowania Kazimierza Wiecha  (str 5-6)

210

210 Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2013 Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1) Przemówienie Profesora Andrzeja Zolla   (str 2-3) Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody   (str 4)