Miesiąc: kwiecień 2013

208/209

208/209 Jan Królikowski, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze od środka – na kanwie artykułu Andrzeja Jajszczyka („PAUza Akademicka” 202, 2013)  (str 1) Cezary Dubnicki, Orka na ugorze – czyli dlaczego drugi Google nie może powstać w Polsce   (str 2-3) Ignacy Kaliszewski, Czy bylibyśmy na to gotowi?   (str 3) Magdalena Bajer, Zapiski w przerwie   (str 4) Krzysztof Maślanka, …

208/209 Read More »

207

207 Janusz Lipkowski, Profesor nie prokurator …  (str 1) Zbigniew P. Kruszewski, Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Refleksje przed Kongresem Towarzystw Naukowych w Warszawie  (str 2-3) zaPAU:  (str 4) Innowacje Iwo Białynicki-Birula, Jak Polka z Polką …

206

206 Krzysztof Meyer, Muzyka  (str 1-2) Jerzy Kuczyński, Płatne – bezpłatne   (str 3) zaPAU: Jak Polak z Polakiem …  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Polodowcowisko”, czyli tajemnice Jeziora Hańcza  (str 5-6)

205

205 Andrzej Białas, Wracają priorytety?  (str 1) Roman Duda, Wizjoner sprzed wieku   (str 2-3) Magdalena Bajer, Piękny owoc chciejstwa   (str 4) zaPAU: Grażyna Kowalewska, … jeszcze o Pzp  (list do redakcji)  (str 4)