208/209

208/209 Jan Królikowski, Długofalowe przedsięwzięcia badawcze od środka – na kanwie artykułu Andrzeja Jajszczyka („PAUza Akademicka” 202, 2013)  (str 1) Cezary Dubnicki, Orka na ugorze – czyli dlaczego drugi Google nie może powstać w Polsce   (str 2-3) Ignacy Kaliszewski, Czy bylibyśmy na to gotowi?   (str 3) Magdalena Bajer, Zapiski w przerwie   (str 4) Krzysztof Maślanka, …

208/209 Read More »