195

  • Maciej W. Grabski, Wyznania starego optymisty  (str 1-2)
  • Jan Mostowski, Olimpiady przedmiotowe a ustawa o zamówieniach publicznych  (str 3)
  • zaPAU:   Magdalena Bajer, Spostrzeżenia gościa (str 4)