196

  • Alina Nowicka-Jeżowa, In memoriam Taddei Ulewicz  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Grzech śmiertelny Internetu  (str 3-4)
  • zaPAU: Marian Mięsowicz, Pięć przykazań kierownika pracą naukową  (str 4)