Miesiąc: styczeń 2013

196

196 Alina Nowicka-Jeżowa, In memoriam Taddei Ulewicz  (str 1-2) Magdalena Bajer, Grzech śmiertelny Internetu  (str 3-4) zaPAU: Marian Mięsowicz, Pięć przykazań kierownika pracą naukową  (str 4)

195

195 Maciej W. Grabski, Wyznania starego optymisty  (str 1-2) Jan Mostowski, Olimpiady przedmiotowe a ustawa o zamówieniach publicznych  (str 3) zaPAU:   Magdalena Bajer, Spostrzeżenia gościa (str 4)

194

194 Jerzy Wilkin, Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie i perspektywy  (str 1-3) Roman Duda, Jeszcze o uniwersytetach, których już nie ma  (str 3) zaPAU: Znowu dwie kultury  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czy muzyka jest matematyką?  (str 5)

193

193 Maciej Litwin, Miasta i ich uniwersytety – uniwersytety i ich miasta  (str 1-2) Włodzimierz Zagórski, O anonimach w ogólności a nie w szczególności  (str 3) zaPAU: Gra o sumie zero  (str 4)

190/191/192

190/191/192  Życzenia   (str 1) Ryszard Sosnowski, O tym, jak Polska stała się państwem członkowskim CERN (str 2-4) Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (5)  (str 5) Z listów do redakcji Jerzy Zabczyk, Sub auspiciis imperatoris dla Bronisława Malinowskiego   (str 6) Andrzej Fuliński, Sub auspiciis imperatoris dla Mariana Smoluchowskiego   (str 6) Janusz Limon, Hipercholesterolemia …

190/191/192 Read More »