194

  • Jerzy Wilkin, Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie i perspektywy  (str 1-3)
  • Roman Duda, Jeszcze o uniwersytetach, których już nie ma  (str 3)
  • zaPAU: Znowu dwie kultury  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czy muzyka jest matematyką?  (str 5)