185

185 Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (4)   (str 1) Karol Piasecki, Jan Czekanowski 1882–1965   (str 2) Barbara Wosiek, Igły na sośnie   (str 3) zaPAU: Dokument … (!)  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Jak to właściwie było, z Krzysztofem Zamorskim rozmawia Marian Nowy   (str 5-6)