183

183 Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie   (str 1-2) Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma  (3)  (str 3) zaPAU: Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (1)  (str 4) Wydarzenia: Marian Nowy, Miasto – dzieło sztuki  (str 5)