181

181 Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych   (str 1-2) Jan Prokop, Wyższe szkoły prywatne?   (str 2-3) zaPAU: Granty na kredyt  (str 4)