175

  • List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej  (str 1)
  • Michał Praszałowicz, Dieta cud  impact factora (str 2)
  • Zmarł Neil Armstrong (str 3)
  • Magdalena Bajer, Roztrząsanie oczywistości  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Pilc, „Okręty flagowe” naszej nauki i jej „łodzie podwodne”  (str 4)