174

  • Andrzej Górski, Ludwik Hirszfeld (1884–1954)  (str 1-2)
  • Jan Woleński, Czas najwyższy powiedzieć dość (na marginesie nowych zasad oceny czasopism)   (str 3)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki w „PAUzie Akademickiej”   (str 4)
  • Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność   (str 5)
  • Nagroda im. Tadeusza Browicza 2012   (str 5)
  • zaPAU: Andrzej Kajetan Wróblewski, Niezasłużona reklama  (str 6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Lęki i nadzieje (str 7-8)