Miesiąc: wrzesień 2012

178

178 Gratulujemy!  –  Profesor Agnieszka Zalewska Przewodniczącą Rady CERN   (str 1) Janusz Limon, Profesor Wacław Szybalski – Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2012   (str 2) Jerzy Starnawski, O uniwersytetach, których już nie ma (1)   (str 3) zaPAU: Kruki i wrony  (str 4)

177

177 Wojciech Broniowski, Krzysztof Golec-Biernat, Antoni Pędziwiatr, Projekt FENIKS – zaprośmy uczniów na uczelnie  (str 1-2) Józef Dulak, Czy rzeczywiście oczywistość?  (str 2-3) zaPAU: Exodus  (str 4)

176

176 Stefan Pokorski i Krzysztof Redlich, O granty na staże podoktorskie dla naukowców zagranicznych  (list do Prezesa PAU)  (str 1) Paweł Kisielow, Autorytet Ludwika Hirszfelda – polemika  (str 2-3) zaPAU: Opuszczona wieża  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Uczeni, jakich nie znamy (str 5)

175

175 List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej  (str 1) Michał Praszałowicz, Dieta cud  impact factora (str 2) Zmarł Neil Armstrong (str 3) Magdalena Bajer, Roztrząsanie oczywistości  (str 3) zaPAU: Andrzej Pilc, „Okręty flagowe” naszej nauki i jej „łodzie podwodne”  (str 4)