173

  • Krzysztof Pomian, Stefan Swieżawski – Profesor i Przyjaciel   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Moje sprawy królewskie   (str 3)
  • Andrzej Bartke, Feromony   (str 4)